klasa II

klasa II

Sejfy w II klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy II niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 1,5 jednostki  obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zamykana szuflada do DuoGuard M 115 - 332

Zamykana szuflada do DuoGuard M 115 - 332

netto: 420,00 zł
(brutto: 516,60 zł)
Zamykana szuflada do DuoGuard M 445

Zamykana szuflada do DuoGuard M 445

netto: 500,00 zł
(brutto: 615,00 zł)
skrytka do DuoGuard M 335 - 445

skrytka do DuoGuard M 335 - 445

netto: 1 500,00 zł
(brutto: 1 845,00 zł)
skrytka do DuoGuard M 115- 205

skrytka do DuoGuard M 115- 205

netto: 1 350,00 zł
(brutto: 1 660,50 zł)
KP 100+ WBX3

KP 100+ WBX3

netto: 11 771,00 zł
(brutto: 14 478,33 zł)
Sejf SP 40 klasa II 400x510x360 różne zamki

Sejf SP 40 klasa II 400x510x360 różne zamki

netto: 1 910,00 zł
(brutto: 2 349,30 zł)
Sejf SP 60 klasa II 600x510x520 różne zamki

Sejf SP 60 klasa II 600x510x520 różne zamki

netto: 2 278,00 zł
(brutto: 2 801,94 zł)
Sejf SP 80 klasa II 800x510x450 różne zamki

Sejf SP 80 klasa II 800x510x450 różne zamki

netto: 2 546,00 zł
(brutto: 3 131,58 zł)
Sejf SG II 60 600x510x520  różne zamki

Sejf SG II 60 600x510x520 różne zamki

netto: 2 469,00 zł
(brutto: 3 036,87 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41500 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41500 klasa II

netto: 5 686,00 zł
(brutto: 6 993,78 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41501 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41501 klasa II

netto: 6 118,00 zł
(brutto: 7 525,14 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41502 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41502 klasa II

netto: 7 125,00 zł
(brutto: 8 763,75 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41503 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41503 klasa II

netto: 7 701,00 zł
(brutto: 9 472,23 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41504 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41504 klasa II

netto: 8 403,00 zł
(brutto: 10 335,69 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41505 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41505 klasa II

netto: 9 140,00 zł
(brutto: 11 242,20 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41506 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41506 klasa II

netto: 11 500,00 zł
(brutto: 14 145,00 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41507 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41507 klasa II

netto: 12 922,00 zł
(brutto: 15 894,06 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41508 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41508 klasa II

netto: 7 626,00 zł
(brutto: 9 379,98 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41509 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41509 klasa II

netto: 9 497,00 zł
(brutto: 11 681,31 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41510 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41510 klasa II

netto: 11 195,00 zł
(brutto: 13 769,85 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41511 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41511 klasa II

netto: 13 601,00 zł
(brutto: 16 729,23 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41512 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41512 klasa II

netto: 18 850,00 zł
(brutto: 23 185,50 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41513 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41513 klasa II

netto: 20 508,00 zł
(brutto: 25 224,84 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41514 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41514 klasa II

netto: 21 009,00 zł
(brutto: 25 841,07 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41515 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41515 klasa II

netto: 9 715,00 zł
(brutto: 11 949,45 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41516 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41516 klasa II

netto: 10 780,00 zł
(brutto: 13 259,40 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41517 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41517 klasa II

netto: 12 881,00 zł
(brutto: 15 843,63 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41518 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41518 klasa II

netto: 14 176,00 zł
(brutto: 17 436,48 zł)
kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41519 klasa II

kasa pancerna, ognioodporna PARIS 41519 klasa II

netto: 19 788,00 zł
(brutto: 24 339,24 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41300.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41300.00

netto: 4 446,00 zł
(brutto: 5 468,58 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41301.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41301.00

netto: 5 488,00 zł
(brutto: 6 750,24 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41302.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41302.00

netto: 6 182,00 zł
(brutto: 7 603,86 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41303.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41303.00

netto: 6 877,00 zł
(brutto: 8 458,71 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41304.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41304.00

netto: 7 572,00 zł
(brutto: 9 313,56 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41305.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41305.00

netto: 9 656,00 zł
(brutto: 11 876,88 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41306.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41306.00

netto: 11 045,00 zł
(brutto: 13 585,35 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41308.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41308.00

netto: 12 782,00 zł
(brutto: 15 721,86 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41312.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41312.00

netto: 14 241,00 zł
(brutto: 17 516,43 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41313.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41313.00

netto: 15 630,00 zł
(brutto: 19 224,90 zł)
kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41315.00

kasa pancerna klasa II ECBS BERN 41315.00

netto: 22 160,00 zł
(brutto: 27 256,80 zł)
sejf SAVE4ever II 413100 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413100 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 4 079,00 zł
(brutto: 5 017,17 zł)
sejf SAVE4ever II 413101 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413101 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 4 823,00 zł
(brutto: 5 932,29 zł)
sejf SAVE4ever II 413102 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413102 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 5 313,00 zł
(brutto: 6 534,99 zł)
sejf SAVE4ever II 413103 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413103 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 5 864,00 zł
(brutto: 7 212,72 zł)
sejf SAVE4ever II 413104 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413104 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 6 598,00 zł
(brutto: 8 115,54 zł)
sejf SAVE4ever II 413105 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413105 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 7 021,00 zł
(brutto: 8 635,83 zł)
sejf SAVE4ever II 413106 klasa II ECBS "od ręki"

sejf SAVE4ever II 413106 klasa II ECBS "od ręki"

netto: 7 546,00 zł
(brutto: 9 281,58 zł)
kasa pancerna PRAG 46100 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46100 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 8 962,15 zł
(brutto: 11 023,44 zł)
kasa pancerna PRAG 46101 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46101 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 10 299,87 zł
(brutto: 12 668,84 zł)
kasa pancerna PRAG 46102 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46102 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 12 400,89 zł
(brutto: 15 253,10 zł)
kasa pancerna PRAG 46103 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46103 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 16 783,47 zł
(brutto: 20 643,67 zł)
kasa pancerna PRAG 46104 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46104 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 18 630,06 zł
(brutto: 22 914,97 zł)
kasa pancerna PRAG 46105 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46105 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 20 312,53 zł
(brutto: 24 984,41 zł)
kasa pancerna PRAG 46106 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46106 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 29 619,34 zł
(brutto: 36 431,79 zł)
kasa pancerna PRAG 46107 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46107 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 32 787,29 zł
(brutto: 40 328,37 zł)
kasa pancerna PRAG 46108 klasa II, ognioodporna 120P

kasa pancerna PRAG 46108 klasa II, ognioodporna 120P

netto: 38 491,20 zł
(brutto: 47 344,18 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 67/II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 67/II

netto: 3 759,00 zł
(brutto: 4 623,57 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 100 klasa II

netto: 4 537,00 zł
(brutto: 5 580,51 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 120 klasa II

netto: 5 022,00 zł
(brutto: 6 177,06 zł)
Kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa II

Kasa pancerna KONSMETAL KP 150 klasa II

netto: 5 681,00 zł
(brutto: 6 987,63 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 46 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 46 Valberg

netto: 4 530,00 zł
(brutto: 5 571,90 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 67 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 67 Valberg

netto: 5 460,00 zł
(brutto: 6 715,80 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 75 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 75 Valberg

netto: 5 625,00 zł
(brutto: 6 918,75 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 95 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 95 Valberg

netto: 6 944,00 zł
(brutto: 8 541,12 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 110 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 110 Valberg

netto: 8 185,00 zł
(brutto: 10 067,55 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 133 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 133 Valberg

netto: 9 878,00 zł
(brutto: 12 149,94 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 165 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 165 Valberg

netto: 12 844,00 zł
(brutto: 15 798,12 zł)
sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 1993 Valberg

sejf ognioodporny klasa II 60P Gardian 1993 Valberg

netto: 17 747,00 zł
(brutto: 21 828,81 zł)
DuoGuard M-65 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-65 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 8 658,00 zł
(brutto: 10 649,34 zł)
DuoGuard M-115 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-115 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 10 893,00 zł
(brutto: 13 398,39 zł)
DuoGuard M-150 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-150 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 12 695,00 zł
(brutto: 15 614,85 zł)
DuoGuard M-205 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-205 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 15 070,00 zł
(brutto: 18 536,10 zł)
DuoGuard M-290 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-290 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 18 732,00 zł
(brutto: 23 040,36 zł)
DuoGuard M-355 klasa II sejf ognioodporny 90P

DuoGuard M-355 klasa II sejf ognioodporny 90P

netto: 20 241,00 zł
(brutto: 24 896,43 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 45 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 45 PRO klasa II

netto: 5 202,00 zł
(brutto: 6 398,46 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 62 PRO klasa II

netto: 6 020,00 zł
(brutto: 7 404,60 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 100 PRO klasa II

netto: 7 315,00 zł
(brutto: 8 997,45 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 150 PRO klasa II

netto: 8 908,00 zł
(brutto: 10 956,84 zł)
kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa II

kasa pancerna KONSMETAL KP 180 PRO klasa II

netto: 9 818,00 zł
(brutto: 12 076,14 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 3450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 3450 klasa II

netto: 3 394,00 zł
(brutto: 4 174,62 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 4450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 4450 klasa II

netto: 4 321,00 zł
(brutto: 5 314,83 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 46 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 46 klasa II

netto: 3 848,00 zł
(brutto: 4 733,04 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 5450 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 5450 klasa II

netto: 4 736,00 zł
(brutto: 5 825,28 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 6465 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 6465 klasa II

netto: 6 325,00 zł
(brutto: 7 779,75 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 65 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 65 klasa II

netto: 4 514,00 zł
(brutto: 5 552,22 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 8465 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 8465 klasa II

netto: 7 074,00 zł
(brutto: 8 701,02 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 90 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 90 klasa II

netto: 5 941,00 zł
(brutto: 7 307,43 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1065 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1065 klasa II

netto: 9 107,00 zł
(brutto: 11 201,61 zł)
sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1265 klasa II

sejf antywłamaniowy Protector PLUS 1265 klasa II

netto: 9 728,00 zł
(brutto: 11 965,44 zł)